Vår historia

Tähtipöly-Stjärnstoft´s uppgift och ändamål

Tähtipöly, (senare Tähtipöly-Stjärnstoft) grundades, som så många andra företag, eftersom det inte fanns en tjänst/service som motsvarade efterfrågan. Tähtipöly-Stjärnstoft´s mål är att hjälpa till med de praktiska sakerna vid kremering av husdjur. Vi vill att Ditt husdjur skall få en fridfull och värdig sista resa, samt stödja husdjursägarna i den sorg och saknad som uppstår.

Du kan kontakta oss för att få råd och information om de praktiska sakerna, redan innan husdjuret avlidit. Eller så när tid för eutanasin är bokad, eller naturligtvis när det oundvikliga redan hänt och husdjuret dött hemma eller hos veterinär.

Vi strävar till att hjälpa husdjursägare med de praktiska sakerna, som uppstår vid husdjurets bortgång. Som t.ex transport från Djurklinik till krematoriet, val av urna, m.m. Husdjur är för oss fullvärdiga familjemedlemmar och vi tar hänsyn till detta. Man får sörja ett älskat husdjurs bortgång, och också dela sorgen med oss. Vi kan på intet sätt radera sorgen, endast hjälpa till med de praktiska, men vi hoppas att på så sätt kan vi hjälpa till i sorgearbetet.

Sorgens möte, öga mot öga

Hela konceptet till Tähtipöly-Stjärnstoft föddes i början på 2000-talet. Eftersom varken Jag eller Virpi upplevde att vi fick det stöd eller hjälp som vi ansåg oss behöva när våra husdjur gick bort. Ett husdjur är en Familjemedlem, och hela familjen sörjer, när den dagen kommer att man måste släppa taget och ta farväl.

För människor finns det begravningsbyråer, dit du kan vända dej, och få råd angående praktiska saker. Jag har själv i 17 år arbetat på en blomster- och begravningsbyrå. Men någon sådan service för husdjur, fanns inte då 2012, när vi startade vårt Tähtipöly, så det ville vi ändra på.

Att många andra husdjursägare uppskattar den mänskliga kontakten vi håller med våra kunder, får vi varje vecka bekräftat. Att man kan i förväg besöka oss och få råd och information om praktiska saker angående eutanasi, kremering m.m känns för många värdefullt. Och just detta att i lugn och ro, få föra sitt husdjur till oss, eller hämta husdjurets urna från vårt fridfulla minnesrum ger ett fridfullt minne i den stora sorgen och saknaden.

Kort sagt, att kunna hjälpa i sorgens svåra stund – är hela Tähtipöly-Stjärnstof´s kärna.

Hälsningar

Lenita Kaivonen, Tähtipöly-Stjärnstoft´s grundare