Obduktionservicepaket för husdjur

Ibland kan uppstå en sådan situation, att vid det älskade husdjurets frånfälle, kom husdjurets dödsorsak att förblir oklar. Många frågor som man kanske funderar över, både för ägaren, och kanske också husdjurets uppfödare. Då finns ett alternativt Servicepaket för obduktion hos oss.

Servicepaket för obduktion, är ett servicepaket där vi för er del, sänder ert husdjur till Evira i Helsingfors som utför obduktioner på husdjur. Husdjuren sänds enligt Eviras föreskrifter. Genom vårt samarbete med Evira, får vi och ni tillgång till obduktions rapporten och eventuella analyser av provtagningarna, samt deras utlåtanden. Och därefter fortsätter ert husdjurs sista färd till kremering varefter urnan kan hämtas eller begravs enligt ert önskemål. Om ni önskar ett Servicepaket för obduktion, ber vi er snarast kontakta oss, för att vi så snart som möjligt skall kunna föra husdjuret till Evira, och säkerställa oss om att deras anvisningar följs. Och för att kunna garantera att obduktionen och eventuella provtagningar, ska ge så tillförlitliga resultat som möjligt. Ni kan göra beställningen av servicepaketet elektroniskt via vår hemsida, eller kontakta oss per telefon eller mejl.

Servicepaketets pris beror på var husdjuret och ägaren bor, önskemål angående hur omfattande obduktion som skall göras, samt vilket kremeringspaket som väljs. Eviras obduktioner och provtagningar för djur görs i Helsingfors. Och Evira fakturerar själva för obduktioner och provtagningar enligt egen prislista. Utlåtanden på obduktioner och provtagningar fås efter 2-3 månader efter att obduktionen gjorts, beroende på Eviras tidtabell.

Kontakta oss

Namn (*)

Email (*)

Telefon


Min respon