Minnestexter

När Ditt husdjur blir till stjärnstoft som svävar in i Din gyllene minnesbok
kan Du hedra och komma ihåg djuret genom att skriva några rader i vår “Intenet-minneslund”

Du kan välja mellan 3 olika alternativ av teman som beskriver hur stoftet svävar: Från bryggan ut över vågorna, Längs stigen in i skogen eller Som en stjärna upp mot himlen. För att hedra Ditt djur kan Du använda något av de fotografier som vi erbjuder. Du kan också använda ett eget fotografi av Ditt husdjur eller någon form av annan bild eller teckning. MINNESTEXTER – servicen ingår i alla Tähtipölys service-paket. Texterna sparas under ett år på våra hemsidor.