Urvalet av minnessmycken

Den närhet som ett minnessmycke ger, kan skänka tröst, när sorgen känns som störst. I vårt Hågkomst kremeringspaket kan väljas smycke från hela sortimentet. Smyckena kan också köpas till våra övriga kremeringspaket, eller beställas från vår Tähtipöly-Shop. Smyckena försluts när de ingår i kremeringspaketen, om inget annat överenskommits. Beroende på smyckenas utformning, kan man få som standard text, husdjurets namn, eller husdjurets namn och datumen. På en del av smyckena kan man få valfri text. Inuti smycket är det möjligt att lägga minnen av älskat husdjur, som aska, päls eller en aforism rad på papper.

Bekante dej med urvalet på Tähtipöly-Shop